Medlemsblad

Bladet udkommer 4 gange om året i: september, december, februar og april.

Alle såvel unge og gamle – aktive som passive, er velkomne til at skrive indlæg til medlemsbladet. Billeder er naturligvis også meget velkomne. Stof til bladet skal helst sendes pr. e-mail.

E-mail: farumfolkedans@gmail.com

Bladet april 2017                                                                                                                Bladet februar 2017

Bladet februar 2016                                                                                                                  Bladet april 2016                                                                                                                Bladet september 2016                                                                                                      Bladet December 2016

Bladet februar 2015
Bladet april 2015
Bladet september 2015                                                                                                    Bladet december 2015

Bladet februar 2014
Bladet april 2014
Bladet september 2014
Bladet december 2014


Bladet februar 2013
Bladet april 2013
Bladet september 2013
Bladet december 2013

Bladet februar 2012
Bladet april 2012
Bladet september 2012
Bladet december 2012