Medlemsblad

Bladet udkommer 4 gange om året i: september, december, februar og april.

Alle såvel unge og gamle – aktive som passive, er velkomne til at skrive indlæg til medlemsbladet. Billeder er naturligvis også meget velkomne. Stof til bladet skal helst sendes pr. e-mail.

E-mail: farumfolkedans@gmail.com

Bladet februar 2017
Bladet april 2017
Bladet november 2017

Bladet februar 2016
Bladet april 2016
Bladet september 2016
Bladet december 2016

Bladet februar 2015
Bladet april 2015
Bladet september 2015
Bladet december 2015

Bladet februar 2014
Bladet april 2014
Bladet september 2014
Bladet december 2014


Bladet februar 2013
Bladet april 2013
Bladet september 2013
Bladet december 2013

Bladet februar 2012
Bladet april 2012
Bladet september 2012
Bladet december 2012