Medlemskab

Voksne, aktive: Det årlige kontingent for 2016-2017 er kr. 940, hvoraf de 160 kr. går til Folkedans Danmark, hvorfra man får tilsendt medlemsbladet Trin og Toner. Kontingentet for Farum Folkedansere opkræves halvårligt således: Efterår kr. 550, dvs. foreningskontingent plus 160 kr. til Folkedans Danmark. Forår kr. 390.

Voksne, passive: Kr. 260 pr. år inkl. medlemskab af Folkedans Danmark. For dette kontingent modtager man foreningsbladet og Trin og Toner. Desuden tilbydes passive medlemmer at deltage i dansen en gang om måneden, gerne på kaffeaftenen.

Børn: Kontingentet er kr. 210 pr. halvår.