Medlemskab

Voksne, aktive:
Det årlige kontingent for 2019-2020 er kr. 1200, hvoraf kr. 60 går til 3 stk. skrabejulekalendere, og kr.180 går til Folkedans Danmark, hvorfra man digitalt får tilsendt medlemsbladet Trin & Toner. Kontingentet opkræves en gang årligt ved sæsonstart.

Voksne, passive:
Det årlige kontingent 2019-2020 er kr. 480, hvoraf kr. 60 går til 3 stk. skrabejulekalendere, og kr. 180 går til Folkedans Danmark. For dette kontingent modtager man digitalt nyheder fra foreningen samt Trin & Toner. Desuden tilbydes passive medlemmer at deltage i dansen en gang om måneden, gerne på kaffeaftenen.

Voksne, medlemmer af Farum Folkedanseres Venner:
Det årlige kontingent er kr. 240. For dette kontingent modtager man digitalt nyheder fra foreningen, og man tilbydes at deltage i dansen en gang om måneden, gerne på kaffeaftenen.