Medlemskab

Voksne, aktive:
Det årlige kontingent er sat ned i år til kun 660 kr. for aktive hvoraf de 180 kr. går til kontingent til Folkedans Danmark, hvorfra man digitalt får tilsendt medlemsbladet Trin & Toner. 

Voksne, passive:
Det årlige kontingent 2020-2021 er 300 kr. hvoraf 180 kr. går til Folkedans Danmark. For kontingentet modtager man digitalt nyheder fra Farum Folkedansere samt medlemsbladet Trin & Toner fra Folkedans Danmark. Desuden tilbydes passive medlemmer at deltage i dansen en gang om måneden.

Voksne, medlemmer af Farum Folkedanseres Venner:
Det årlige kontingent er 120 kr. For dette kontingent modtager man digitalt nyheder fra foreningen.