Medlemskab

Voksne, aktive: Det årlige kontingent for 2018-2019 er kr. 1140, hvoraf kr. 180 går til Folkedans Danmark, hvorfra man digitalt får tilsendt medlemsbladet Trin & Toner.

Kontingentet for Farum Folkedansere opkræves halvårligt således:
Efterår kr. 660, dvs. foreningskontingent plus kr. 180 til Folkedans Danmark.
Forår kr. 480.

Voksne, passive: Det årlige kontingent er kr. 410 inkl. medlemskab af Folkedans Danmark.

For dette kontingent modtager man digitalt nyheder fra foreningen samt Trin & Toner. Desuden tilbydes passive medlemmer at deltage i dansen en gang om måneden, gerne på kaffeaftenen.

Voksne, medlemmer af Farum Folkedanseres Venner: Det årlige kontingent er
kr. 230.

For dette kontingent modtager man digitalt nyheder fra foreningen, og man tilbydes at deltage i dansen en gang om måneden, gerne på kaffeaftenen.