Nyhedsbrev

28.juli 2021

Kære Farum Folkedansere

Vi glæder os til at komme i gang med dansen igen. Der bliver en ekstra dansedag i august:

Tirsdag den 24. august kl. 19.30 – 21.30

Denne dansedag skal vi træne til en fælles dansedag for hele landet, men selv om du ikke kan være med på den fælles dansedag, er du velkommen til at komme og danse. Husk coronapas.

Læs mere i Minnas indlæg til nyhedsbrevet. På den fælles dansedag danser vi:

lørdag 28/8 kl. 10-10.30, Kulturtorvet, Farum Bytorv, 3520 Farum
Kulturtorvet (Farum) er den lille plads mellem Farum Kulturhus og Farum Bytorv.

Kommunen har arrangeret en Kulturdagen 4. september kl. 15 Furesø Bad.

Første danseaften i sæsonen er

mandag d. 6. september kl. 19.30

Vi glæder os til at se jer alle igen.

Mange hilsner på bestyrelsens vegne.

Anni

Indlæg til Nyhedsbrev juli 21.

Donation af dragt.

Bestyrelsen vil gerne takke vores mangeårige æresmedlem Sigrid Worm for at have doneret hendes Høstdragt fra Søllerød til foreningen. Den indgår nu i foreningens samling af dragter og kan lånes til diverse opvisninger. Dragten er ca. størrelse small.

Minna

Sigrid og Erik til opvisning.

Dans Sammen dagen lørdag 28. august kl. 10-10.30.

Folkedans Danmark har lagt op til at alle landets folkedanseforeninger danser de samme danse på samme tidspunkt som fælles PR til den kommende sæson.

Dette initiativ har bestyrelsen besluttet at støtte op om.

Men det kan kun blive til noget, hvis I dansere også vil støtte op om det!

Vi kan også bruge nogen, der ikke danser, men deler PR materiale ud under dansen.

Derfor check jeres kalender og hvis ikke der står noget endnu, så reserver straks et par timer om formiddagen og kom og deltag på Kulturtorvet ved Farum Bytorv og Kulturhuset.

Der vil blive gennemgang af dansene på et tidspunkt i ugen inden.

Jeg venter spændt på at høre fra jer pr. mail farumfolkedansere@gmail.com eller telefon (20663117)

Minna

PR materiale

Bestyrelsen har udarbejdet nyt PR materiale, en plakat og en folder, som I alle gerne må videreformidle til jeres omgangskreds, i håbet om vi kan blive rigtig mange i den nye sæson.

PR materialet kan I finde vedhæftet Nyhedsbrevet.

Minna

Coronaforholdsreglerne:

1. Hvis man hoster en del eller er syg, skal man blive hjemme.

2. Man hilser på hinanden med øjenkontakt, smil og nik. Man kan give hånd, hvis man vasker/spritter hånd bagefter.

3. Afspritning af hænder eller håndvask: når man kommer, før og efter pauser, og inden man går hjem. Medbring gerne håndsprit. Undgå kø ved håndspritten. Bemærk, at de tomme spritflasker skal aflevers som farligt affald (fordi, når skraldevognen komprimerer affaldet kan der opstå brand og eksplosioner).

4. Hvis man skal hoste, skal det ske i albuebøjningen. (Derfor bruger vi helst ikke albuen til hilsen)

5. Hold afstand medmindre I udgør en ”særlig gruppe”. Folk over 65 år skal gerne holde større afstand end 1 m, fordi der skal mindre smitte til at gøre dem syge.

Brug evt. ”stalden” som garderobe, for at undgå, at I kommer for tæt ved hinanden.

Dørerne til WC’er mm efterlades åben. Undgå om muligt at bruge toiletterne.

Heldigvis danser vi i et stort lokale med god afstand mellem os, og vi er gode til at afspritte og lufte ud.

På bestyrelsens vegne

Anni kjeldgård