Instruktør og musik

Vores danseinstruktør er Christian Obel, og vi har levende musik ved Lena Rasmussen på violin og Mads Christensen på harmonika.