Trintræning

Tringennemgang og danseinstruktion foregår på alle almindelige danseaftener.

Der vil blive taget særligt hensyn til nye dansere.