Links

Bal med Baltinget på Ellegården –  Video på Youtube

Værløse Folkemusikanter

Dans Danmark

Farum Folkedanserglimt fra sæsonen 1994-1995 – Video på Youtube

Videoen indeholder klip fra sæson 94-95, afsluttende med afslutningsopvisningen 6. maj 1995.

Videoen varer ca. 54 min. Afslutningsopvisningen starter efter ca. 38 min. Så husk at spole tilbage til start for at få træningsaftnerne med.